Samenwerken en Verbinden

Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks

Ook de kiezers van de gemeente Tholen staan bij de gemeenteraadsverkiezingen voor fundamentele keuzes. Proberen we de gemeente Tholen een sociaal gezicht te geven waarbij wij kiezen voor een Groene gemeente, of laten we de kloof tussen inwoners die het moeilijk hebben nog groter worden en het milieu als sluitpost neerzetten.

Het is tijd voor een alternatief! Een alternatief wat voor het eerst nadrukkelijk meedoet in de gemeente Tholen: Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks”.

GroenLinks Tholen hecht belang aan:

  • een sociale opstelling van de gemeenteraad waarin ruimte is voor de sociaal zwakkeren in de samenleving op Tholen;
  • het oog hebben voor milieuaspecten binnen de gemeente Tholen en daarvoor belangrijke uitgangspunten willen zien die vertaald worden in  actueel beleid;
  • het innemen van duidelijke standpunten door de gemeenteraad op het gebied van het financieel in control zijn van de gemeente Tholen.
  • het bewaken van besluitvorming over de sociale samenhang en verbondenheid in alle kernen, dus ook de kleinere kernen van de gemeente Tholen;
  • het zo toegankelijk mogelijk zijn van de zorg en het voorkomen dat er inwoners buitengesloten worden;