Verkiezingsprogramma

Het is tijd voor een alternatief! Een alternatief wat voor het eerst nadrukkelijk meedoet in de gemeente Tholen: “Samenwerking tussen PvdA en GroenLinks"

De PvdA afdeling Tholen en GroenLinks afdeling Schouwen Duiveland/Tholen hebben de ambitie uitgesproken om samen op te trekken tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad 2018 en daardoor een ander links alternatief te bieden voor de kiezers in Tholen. Kiezers die belang hechten aan:
• een sociale opstelling van de gemeenteraad waarin ruimte is voor de sociaal zwakkeren in de samenleving op Tholen;
• het oog hebben voor milieuaspecten binnen de gemeente Tholen en daarvoor belangrijke uitgangspunten willen zien die vertaald worden in actueel beleid;
• het innemen van duidelijke standpunten door de gemeenteraad op het gebied van het financieel in control zijn van de gemeente Tholen.
• het bewaken van besluitvorming over de sociale samenhang en verbondenheid in alle kernen, dus ook de kleinere kernen van de gemeente Tholen;
• het zo toegankelijk mogelijk zijn van de zorg en het voorkomen dat er inwoners buitengesloten worden.